Imbeciles Sucks...
Only One Chance

Only One Chance

Are you a Philophobia?..

Are you a Philophobia?..

STOP Dreaming… START Believing…

STOP Fighting… START Living…

STOP Thinking…  START Laughing…

STOP Trying… START Loving ♥

nu gagawin mo pag linandi ng barkada mo ang isa sa kadugo mo???? tskk

wala.. ginusto nya un e. bahala silang dalawa… :D

Tanong lang sige … . :))

Tingin mo, ano ang mahirap sa Long Distance Relationship?

malayo sa isa’t isa … saka ung faithfulness baka mawala . . :D

Tanong lang sige … . :))

What makes you happy?

everything … ikaw che? . . what makes you happy? . .

Tanong lang sige … . :))

formspring.me

Ask me some question … :) http://formspring.me/NiwRad08

I can always find you in my HEART . . I’ll NEVER leave you … :)

I can always find you in my HEART . . I’ll NEVER leave you … :)

Do you remember me at all ? . . Do you ? …

Do you remember me at all ? . . Do you ? …